Makers Manifest

Stel jouw waarden als professional vast en plaats een stip op de horizon. 

Waarom?

Een manifest is een uiting van een persoon, organisatie of politieke partij waarmee wordt verteld waar deze voor staat. Het heeft vaak een idealistisch karakter, is waardegedreven en verbeeldt een ideale wereld of toekomst. We kennen verschillende manifesten uit de geschiedenis, zoals het Communistisch Manifest en de speech van Martin Luther King.


Steeds meer organisaties en freelancers in de creatieve industrie hebben ook een (brand) manifest en dragen hiermee uit voor welke waarden zij staan. Voorbeelden van beroemde manifesten zijn die van Nike en Apple. Hun manifesten zijn vormgegeven op een manier die past bij hun boodschap en organisatie.
Maar een manifest is niet alleen een mooi pamflet waarmee je laat zien wie je bent en waar je voor staat, het is ook een belofte aan jezelf en de wereld. Het bevat een streven voor de toekomst en herinnert je aan de doelen waar je aan bij wilt dragen.

Het doel van het opstellen van een manifest in deze werkvorm is om de studenten hun eigen koers als professional te laten uitzetten. In het manifest schrijven zij hun kernwaarden op en vertalen deze naar hun (toekomstige) werk als mediamaker of communicatieprofessional in de creatieve industrie.

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethisch handelen
Thema: verantwoordelijke professional
Leerdoel: het ontdekken van de waarden die in jouw professionele leven centraal staan en die omzetten in een persoonlijk manifest waarin je laat zien wie jij wilt zijn als professional

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 2 en 30 studenten 
Waar: standaard lokaal
Tijd: 50 – 75 minuten
(10 – 15 minuten per stap)

Voorbereiden en meenemen
A3-vellen papier
Stiften
Plakband

Meer weten over dit onderwerp
How to’s
Schrijf een persoonlijk manifest voor richting in je werk en leven
(2022) van Ernst-Jan Pfauth:
https://pfauth.com/intentioneel-leven/persoonlijk-manifest/

Hoe kom je achter je kernwaarden en wat doe je ermee? Tips en 117 voorbeelden (2022) van Rosalie Ywema op Studio Rocket Power:
https://studiorocketpower.com/hoe-kom-je-achter-je-kernwaarden/

Artikelen
Kings forgotten manifesto
(2012), opiniestuk door David W. Blight & Allison Scharfstein in The New York Times:
https://www.nytimes.com/2012/05/17/opinion/kings-forgotten-manifesto.html

5 Manifesto examples in branding and design
(2021) van Eddie Egesi:
https://apricotbranding.com/5-manifesto-examples-in-branding-and-design/

Site
1000 Manifestos: https://1000manifestos.com/list/

Hoe?

Stap 1
Leg de studenten het waarom uit van deze werkvorm en vertel wat de definitie van een manifest is.

Definitie van manifest volgens het Juridisch Woordenboek:
Openbare bekendmaking van een partij, een (politiek) persoon enz. tot verklaring of verdediging van diens handelingen en opvattingen.
Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=manifest

Vertel dat een manifest altijd een droom of wens voor de toekomst bevat, een stip op de horizon om naartoe te werken. Een manifest is een houvast om jezelf te herinneren aan wat jij belangrijk vindt, in je leven en je werk. 

Stap 2
Vraag aan de studenten of zij weten wat kernwaarden zijn en bespreek de definitie van The  Championcoach hieronder.

Kernwaarden: diep verankerde overtuigingen die ons beeld en ons oordeel filteren over onszelf en over anderen. 
Bron: 
https://thechampioncoach.nl/voorbeelden-van-kernwaarden/#:~:text=Kernwaarden%20zijn%20diep%20verankerde%20overtuigingen,en%20HOE%20je%20dingen%20doet.

Vraag de studenten voorbeelden te noemen en noteer die op het bord. Check voor inspiratie de lange lijst kernwaarden op de site. 

Geef de studenten individueel de opdracht om op te schrijven welke kernwaarden voor hen belangrijk zijn. Licht toe dat het goed is om hier niet te lang over na te denken, maar op te schrijven wat er spontaan opkomt.

Stap 3
Vraag de studenten nu om te zoeken naar voorbeelden van manifesten in de creatieve industrie en om voorbeelden te kiezen die zij inspirerend vinden. Termen als brand manifesto of professional manifesto of ethisch manifest werken goed in de zoekmachines. 

Ter inspiratie alvast een aantal voorbeelden van manifesten:
Bits of Freedom: https://www.bitsoffreedom.nl/wp-content/uploads/manifest-2012-030512.pdf
Tony Chocolonely: https://www.youtube.com/watch?v=_mO9JcNGcjw
De Correspondent: https://decorrespondent.nl/manifest
Fashion Revolution: https://www.fashionrevolution.org/manifesto/
A Designer’s Manifesto: https://adesignersmanifesto.webflow.io/

Geef een paar studenten het woord om een manifest toe te lichten. Waarom vinden zij juist dit manifest goed of inspirerend?

Stap 4
Nu wordt het tijd om zelf een manifest op te stellen. Deel grote vellen papier en stiften uit aan de studenten. 

Laat de studenten allemaal een eigen manifest opstellen op een groot vel op basis van hun kernwaarden. Geef de opdracht om 5 kernwaarden te noteren op het vel. Uiteraard mag het vel naar eigen inzicht worden vormgegeven, met tekeningen of extra teksten die bijdragen aan de boodschap van het manifest. Geef ook de tip om een overkoepelend doel of motto te noteren bovenaan het vel. 

Als een student klaar is met het manifest mag deze het op een leeg plekje aan de muur van het lokaal hangen. 

Stap 5
Als alle manifesten aan de muur hangen, maak je met de studenten een rondje door de klas. Geef steeds een student de opdracht om het eigen manifest toe te lichten. Geef aan de andere studenten de ruimte om vragen te stellen of iets te zeggen over het manifest. Vraag tijdens het rondlopen wat de studenten hierna gaan doen met wat zij geleerd hebben van deze werkvorm. Hoe zullen zij de waarden uit het manifest terug laten komen in (toekomstig) werk tijdens hun studie of toekomstige baan? 

Scroll to Top