Icoon Technologie

AI-Strategie

Verken de wereld van AI in de creatieve industrie en ontwerp een eigen strategie

Waarom?

De creatieve wereld staat op zijn kop door de snelle opkomst van AI-generators die teksten, beelden, illustraties en hele nieuwe merkconcepten voor je kunnen creëren. Maken deze tools kunstenaars van ons allemaal of worden we juist uit de markt geduwd? Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden, maar we zouden de creatieve industrie niet zijn als we hier geen ludieke draai aan gaven. We zijn inventief genoeg!

En dat is precies wat we in deze werkvorm gaan doen. De studenten krijgen de opdracht te filosoferen over hun toekomstige werk. En terwijl ze dat doen verkennen ze de huidige generatieve AI-tools om zo tot de ontdekking te komen of en op welke manier zij ‘samen willen werken’ met deze tools. 

We gaan het gesprek aan over wat het betekent om creaties van AI te gebruiken, over eigenaarschap en of er in de toekomst überhaupt nog zoiets bestaat als eigenaarschap. En hoe het zit met de impact van AI op het klimaat. Ook vragen we de studenten te onderzoeken welke waarden verankerd liggen in AI, om zo de tools te vinden die overeenkomen met hun waarden. Het doel is dat de studenten met hun eigen AI-strategie de les verlaten (deze strategie kan ook zijn om juist helemaal niet met AI te werken).

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethische creativiteit
Thema: technologie
Leerdoel: een eigen visie ontwikkelen op het werken met AI in de beroepspraktijk en deze omzetten in een strategie

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 2 en 30 studenten
Lokaal: standaard lokaal
Tijd: 50 – 75 minuten (10 – 15 minuten per stap)

Meer weten over dit onderwerp
Artikelen
Hoe werk ik samen met ChatGPT en AI?
(2023) van Intermediair:
https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/loopbaanontwikkeling/hoe-werk-ik-samen-met-chatgpt-en-ai?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 


AI & ChatGPT: dé trends, tools & must-reads voor de tweede helft van 2023
 (2023) van Tineke Pauw op Frankwatching:
https://www.frankwatching.com/archive/2023/08/31/ai-must-reads-tools-tips/

Ai mimics human creativity, but also boostst it
(2022) van Joe McKendrick op Forbes:
https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2023/07/16/ai-may-or-may-not-be-able-to-mimic-human-creativity-but-certainly-can-boost-it/?sh=2a91a47b4159


What AI cannot do
 (2022) van Kai-Fu Lee & Chen Qiufan op Big Think: 
https://bigthink.com/the-future/what-ai-cannot-do/


Hoe?

Stap 1
Leg de studenten het waarom uit van deze opdracht. 

Stap 2 
Vraag de studenten om tweetallen te vormen en op zoek te gaan naar een best practice uit de creatieve industrie van een organisatie die gebruikmaakt van AI. Laat de studenten zoveel mogelijk redenen noteren waarom het voorbeeld dat zij hebben gevonden een best practice is op het gebied van werken met AI. 

Geef een paar tweetallen de beurt om te vertellen over wat zij hebben gevonden. Moedig discussie aan door ruimte te geven voor vragen van medestudenten en stel zelf ook scherpe vragen. Wat vooral interessant is voor discussie zijn vragen over eigenaarschap (van wie zijn de teksten of afbeeldingen waar de AI-tool gebruik van maakt? Of moeten we toe naar een systeem van Commons, waarbij sprake is van gedeeld eigenaarschap?), betrouwbaarheid (op welke bronnen baseert de AI-tool zich?) en duurzaamheid (AI vreet energie. Wie betaalt daarvoor de prijs? Kun je deze milieu-impact bijvoorbeeld compenseren?). 

Stap 3 
Laat de studenten nu in hun tweetal nadenken over hun toekomstige werk. Wat zien zij zichzelf doen in de toekomst en wordt die toekomst mogelijk in gevaar gebracht door AI? Als je bijvoorbeeld tekstschrijver wilt worden kan het zijn dat je ChatGPT als bedreiging ziet. Maar misschien zou je ook ‘samen kunnen werken’ met een dergelijke tool. Zodat je AI juist in je voordeel inzet en je meer tijd overhoudt voor de dingen die alleen jij kunt doen. Vraag de studenten hun overdenkingen op te schrijven. 

Geef de studenten nu de opdracht om met hun tweetal de huidige AI-tools te verkennen die passen bij hun toekomstige werk. Er zijn zoveel tools en er komen dagelijks nieuwe bij, dus de meest effectieve manier is om de studenten te vragen om via Google of een andere zoekmachine op zoek te gaan naar tools. Vraag hen hierbij kritisch te kijken naar de waarden die verankerd liggen in de tools. Hoe je daarachter komt? Kijk of de AI biases in de uitkomsten laat zien. De meeste tools geven nog steeds een afbeelding van een witte man wanneer je vraagt om een dokter. Maar je hebt ook tools, zoals Missjourney, die als tegengeluid precies het tegenovergestelde doen. 

Bespreek de uitkomsten van de tweetallen weer kort en geef (als de tijd het toelaat) weer ruimte voor discussie. 

Stap 4 
Nu wordt het tijd dat de studenten hun eigen strategie gaan opstellen. Dit doen zij individueel. Vraag ze op te schrijven:

– Hoe zij hun toekomstige baan voor zich zien, dit mag in de vorm van een concreet beroep zijn, zoals journalist of digital designer of het mag gaan over wat zij zichzelf zien creëren.
– Welke AI-tools hierbij zouden kunnen helpen. 
– Op welke manier zij AI in willen zetten. Hoe zorgen zij voor een onderscheidende manier t.o.v. andere creatives?
– Welke ethische of maatschappelijke onderwerpen belangrijk zijn om rekening mee te houden (eigenaarschap, betrouwbaarheid, duurzaamheid, diversiteit etc.).

Stap 5 
Vraag nu aan een paar studenten om hun strategie te presenteren. Laat de andere studenten reageren en kritische vragen stellen. Ga bijvoorbeeld in op de eerder genoemde issues die met AI te maken hebben. Vraag de studenten ook te filosoferen over de toekomst. Hoe denken zij dat AI zich de komende jaren zal ontwikkelen? Verandert dat iets aan de skills die zij willen leren voor de toekomst? 

Als de discussie goed van de grond komt is het interessant om nog wat meer de diepte in te gaan. Vraag de studenten waarin zij denken dat je je als mens altijd blijft onderscheiden. Volgens dit artikel op Big Think zal AI bijvoorbeeld nooit over ware creativiteit beschikken omdat het niets nieuws bedenkt. Daarnaast stelt het artikel dat empathisch vermogen, complex ambachtelijk maakwerk en strategisch denken ook alleen aan mensen voorbehouden zijn. 

Scroll to Top