Icoon Duurzaamheid

Design for Impact

Ontwerp om een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals. 

Waarom?

Als je als maker (digitale) producten wilt ontwerpen die een positieve impact op de wereld hebben, dan moet je natuurlijk wel eerst weten voor welke doelen je je allemaal kunt inzetten. Daarom gaan we in deze werkvorm aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze wereldwijd erkende doelen gaan over een heel scala aan onderwerpen, zoals het bestrijden van armoede, honger en genderongelijkheid en het bevorderen van leven op land en in de oceaan. 

In totaal zijn er 17 SDG’s die zijn aangenomen door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De SDG’s verwoorden een gezamenlijke visie op een vreedzamere, eerlijkere en groenere toekomst voor mens en planeet in 2030. De SDG’s zijn echter niet bindend voor de overheden van de lidstaten en dat maakt het extra belangrijk om je ook als burger of onderneming in te zetten voor deze doelen. 

In deze werkvorm onderzoeken we hoe je met een concept voor een nieuw platform of ander digitaal product tegemoet kunt komen aan de SDG’s. Allereerst bestuderen we klassikaal de verschillende SDG’s en daarna gaan de studenten in groepjes aan de slag met een SDG van hun keuze. Het is de bedoeling dat zij met een idee voor een creatief concept komen dat bijdraagt aan hun gekozen doel. 

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethische creativiteit
Thema: duurzaamheid
Leerdoel: kennismaken met de Sustainable Development Goals om vervolgens een creatief digitaal concept te ontwerpen dat ten goede komt aan een van de SDG’s.

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 5 en 30 studenten
Lokaal: standaard lokaal
Tijd: 50 – 75 minuten
(10 – 15 minuten per stap)

Voorbereiden en meenemen
A3-vellen papier
Post-its
Stiften
Plakband
Stickers

Meer weten over dit onderwerp
Sites
United Nations:
https://sdgs.un.org/goals 
Deze link leidt direct naar een pagina waar je goede uitleg kunt vinden per SDG

SDG Nederland: 
https://www.sdgnederland.nl/

Artikelen
Squad goals: 10 apps to help achieve Sustainable Development Goals
(2020) van Holly Rushton op Medium:https://medium.com/inside-the-salesforce-ecosystem/10-apps-sustainable-development-goals-7aa30be7630e

These 19 apps will help you live a more sustainable life
(2019) van Nishtha Grover op Lifestyle Asia:
https://www.lifestyleasia.com/sg/tech/apps-that-help-us-live-sustainably/

Video
What are the Sustainable Development Goals
(2016) van Acciona:
https://www.youtube.com/watch?v=PZbgIVgQyks&t=25s

Hoe?

Stap 1 
Leg de studenten het waarom uit van deze opdracht. 

Bespreek vervolgens kort de verschillende doelen. Doe dit bijvoorbeeld aan de hand van deze video: https://www.youtube.com/watch?v=PZbgIVgQyks&t=25s

 


Bron: 
Sustainable Development Goals.png and PDF infographic from un.org, Public domain, via Wikimedia Commons

Stap 2
Vraag de studenten nu groepjes te vormen van ongeveer 5 personen. Deel grote vellen papier en stiften uit aan de groepjes.

Geef de groepjes de opdracht een SDG uit te kiezen en op een vel in een zin op te schrijven wat deze inhoudt. Vraag ze allereerst om naar best practices te zoeken van bestaande platformen die bijdragen aan hun SDG. 

Je kunt allerlei voorbeelden vinden op de volgende sites:

Vraag de studenten de voorbeelden die zij goed vinden te noteren op hun vel. 

Stap 3
Doe nu een brainstormoefening. Zet muziek op en vraag de studenten in korte tijd zoveel mogelijk ideeën op post-its te noteren en op het grote vel te plakken. Vertel dat het de bedoeling is om niet na te denken, maar gewoon op te schrijven wat er als eerste in ze opkomt. Zet een timer en vraag de studenten ook echt te stoppen als de timer is afgegaan. 

Stap 4 
Nu wordt het tijd de beste ideeën uit te kiezen. Laat de studenten in hun groepje met elkaar in gesprek gaan over welke ideeën wel en niet bruikbaar zijn. Vraag ze om de beste ideeën op het vel te laten zitten en de overige eraf te halen. 

Het is de bedoeling dat de ideeën die overblijven:
– Positieve impact hebben
– Digitaal zijn
– Voor iedereen begrijpelijk zijn
– Iets toevoegen aan wat er al is (dus niet letterlijk overeenkomen met de best practices)

Vraag de studenten nu hun uiteindelijke idee te kiezen en uit te werken op een ander groot vel papier. Dit wordt hun poster voor de posterpresentatie. Dit mag geschreven of getekend zijn. Stimuleer de studenten vooral om hun creativiteit de vrije loop te laten. 

Als zij klaar zijn, mogen ze de poster op de muur hangen. 

Stap 5
Wanneer alle posters aan de muur hangen loop je met de studenten een rondje. Laat ieder groepje kort toelichten wat hun idee is. Laat de andere studenten kritische vragen stellen en feedback geven. 

Als je alle posters besproken hebt, deel de studenten dan stickers uit en vraag om deze te plakken op het idee dat zij het beste vonden (als je geen stickers hebt kun je dit ook met pen doen uiteraard). Besteed tot slot nog even kort aandacht aan het beste idee. Vraag de studenten toe te lichten waarom zij voor dit idee gekozen hebben. 

Scroll to Top