Inclusief design

Stel inclusiviteit centraal door te werken vanuit het
Design from the Margins-principe. 

Waarom?

Stel de persoon die het meest kan worden geraakt met jouw ontwerp centraal en je ontwerpt voor iedereen. Dat is heel simpel gezegd het uitgangspunt van Designing from the Margins (DFM), van het gelijknamige werk van Afsaneh Rigot. Je focust je dus niet op de standaard gebruiker, zoals we gewend zijn, maar stelt de gemarginaliseerde gebruiker centraal. Wanneer je zorgt dat jouw product voor deze persoon aantrekkelijk, veilig en gebruiksvriendelijk is, bereik je uiteindelijk iedereen. 

Rigot geeft in haar boek een voorbeeld uit de eigen praktijk: een queer Syrische vluchteling wordt bij een checkpoint in Libanon gevraagd de telefoon af te geven. Hierop wordt het logo van de Grindr-app aangetroffen en de vluchteling wordt vastgehouden voor verhoor en is slachtoffer van fysiek en mentaal geweld. Ook hangt deze een mogelijke gevangenisstraf boven het hoofd omdat homoseksualiteit in Libanon strafbaar is. 
Deze casus was aanleiding voor Rigot om met Grindr in gesprek te gaan en resulteerde in twee belangrijke aanpassingen: de optie om een discreet logo te kiezen en een panicbutton waarmee de app met een klik kan worden verwijderd. Uiteindelijk bleken deze nieuwe privacy-feautures niet alleen populair bij de gemarginaliseerde groepen, maar bij gebruikers van over de hele wereld. 

In deze werkvorm krijgen de studenten de opdracht om zelf een aanpassing voor een bestaande app te ontwerpen om zo te ervaren hoe je met DFM zorgt voor een inclusief design

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethische creativiteit
Thema: diversiteit & inclusie
Leerdoel: weten hoe je je design zo inclusief mogelijk kunt maken door te werken vanuit het Design from the Margins-principe. 

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 5 en 30 studenten
Lokaal: standaard lokaal
Tijd: 50 – 75 minuten
(10 – 15 minuten per stap)

Voorbereiden en meenemen
A3-vellen papier
Stiften
Plakband

Meer weten over dit onderwerp
Boek
Design from the margins, centering the most marginalized and impacted in design processes – from ideation to production 
(2022) van Afsaneh Rigot bij het Belfer Center van de Harvard Kennedy School:
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/TAPP-Afsaneh_Design%20From%20the%20Margins_Final_220514.pdf

Artikel
To design for all, we must design from the margins
(2022) van Erynn Hughes op Muse by Clio:
https://musebycl.io/design/design-all-we-must-design-margins

Toolkit
Designing from the margins, tools and examples for practitioners to address fragmentation and build equity into systems design
(2021) van Hailly T. N. Korman, Liz McNamee & Bonnie O’Keefe
voor Bellwether Education Partners:
https://bellwether.org/wp-content/uploads/2021/09/Lost-by-Design-Designing-From-the-Margins-Toolkit-September-2021-FINAL.pdf 

 

Hoe?

Stap 1 
Leg de studenten het waarom uit van deze oefening.

Stap 2
Vraag de studenten groepjes te vormen van maximaal 5 personen en deel grote vellen papier en stiften uit. Geef ze nu opdracht om met elkaar te brainstormen over issues die spelen met platformen. Dit hoeven geen heel heftige issues te zijn, zoals in het voorbeeld van de Syrische vluchteling, als het maar gaat om groepen die negatieve gevolgen ondervinden van hoe het nu georganiseerd is in de platformsamenleving.

Laat de studenten tijdens de brainstorm zoveel mogelijk issues opschrijven. 

Help ze op weg door een aantal mogelijke voorbeelden te noemen, zoals:
– Niet kunnen internetbankieren zonder hulp van je familie (bijv. oudere mensen)
– Niet worden uitgenodigd voor een sollicitatie wanneer je een buitenlandse achternaam hebt op LinkedIn
– Worden getagd in een foto op social media van een LGBTQ-feest, terwijl je familie niet weet dat je homoseksueel bent

– Snel overprikkeld raken, maar wel op alle socials aanwezig zijn om niet achter te blijven op je vrienden
Etc.

Vraag de studenten uiteindelijk een issue te kiezen waar zij zich op willen focussen. 

Stap 3
Geef de studenten nu de opdracht om dieper in het gekozen issue te duiken. Wat is precies het probleem en welke groep wordt hierdoor geraakt? Het is belangrijk om dit goed te onderzoeken (in de praktijk ook door mensen van deze groep te spreken, maar dat is lastig in een college). 

Vraag de studenten een specifiek platform te kiezen waar dit probleem op speelt en dit platform onder de loep te nemen. 

Geef de opdracht om na te denken over een mogelijke oplossing en zoveel mogelijk ideeën op te schrijven. 

Stap 4
In deze stap kiezen de studenten voor een van de bedachte oplossingen en vertalen deze in een concreet plan voor het platform. Laat ze zo goed mogelijk op een nieuw vel schrijven:
– Wat het probleem is
– Welke groep hier door geraakt wordt
– Hoe de verandering eruit gaat zien (denk aan features, zoals in het Grindr-voorbeeld)
– Waarom deze verandering een oplossing is voor het probleem
– Welk effect zij met deze oplossing beogen bij de gemarginaliseerde groep
– Welk effect het kan hebben op de gehele doelgroep

Wanneer zij klaar zijn met het noteren van al deze punten mogen zij hun vel aan de muur hangen. 

Stap 5
Het laatste deel van de opdracht staat in het teken van het presenteren van de oplossingen. Loop met de hele klas langs alle vellen papier en vraag de groepjes steeds toelichting te geven. Vraag de andere studenten feedback te geven op de volgende punten:
– of de aanpassing een oplossing is voor het genoemde probleem
– of de gemarginaliseerde groep er echt mee geholpen is
– of het resultaat interessant is voor de hele doelgroep

Scroll to Top