Icoon Gebruiker Centraal

Supersociale media

Stel jouw strategie voor de Fediverse op, met écht sociale socials.

Waarom?

Stel, je werkt voor een vernieuwende organisatie die niet alleen tot doel heeft om marktaandeel te veroveren, maar ook om de wereld een stukje mooier te maken. Een waardengedreven organisatie dus, waar als het goed is wordt nagedacht over de impact die producten of diensten op de samenleving hebben. Maar net als iedere andere organisatie heb je klanten nodig, of fans, volgers, mensen die weten wat jij te bieden hebt. Het ligt voor de hand om je volledig op social media te richten om je verhaal aan de wereld te vertellen.

Maar wat als het wringt; dat de waarden van jouw organisatie niet overeenkomen met die van de bekende socialmediakanalen? Moet je dan maar meteen besluiten de Instagrams en TikToks van deze wereld overboord te gooien? Dat kan, maar dat is niet slim voor je organisatiedoel. Je hebt immers iets moois te bieden. Gelukkig hoef je deze keuze helemaal niet te maken, want zonder dat velen van ons het weten is er een heel universum aan veel socialere socialmediaplatformen ontstaan: de Fediverse!

In deze werkvorm verkennen we de mogelijkheden van de Fediverse. Binnen dit heelal is voor ieder bekend socialmediakanaal een alternatief, waarmee je ook nog eens gemakkelijk naar een ander kanaal kunt gaan met hetzelfde account. Veel gebruiksvriendelijker dus, maar nog onbekend en daardoor wellicht ook onbemind. En daar gaan we met deze werkvorm verandering in brengen.

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethisch handelen
Thema: mens centraal
Leerdoel: ontdekken wat de Fediverse is, wat de  mogelijkheden er zijn en zelf een plan bedenken voor een opdrachtgever om je in de Fediverse te onderscheiden 

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 2 en 30 studenten 
Lokaal: standaard lokaal 
Tijd: tussen de 50 – 75 minuten
(10 – 15 minuten per werkvorm)

Voorbereiden en meenemen
– A3-vellen papier
– Stiften

Meer weten over dit onderwerp
Video

What is the Fediverse
(2022) door Framasoft:
https://framatube.org/w/9dRFC6Ya11NCVeYKn8ZhiD?start=0s

Artikelen
What is the Fediverse – and how will it affect Creators? (2023) van Christianna Silva op Mashable: https://mashable.com/article/what-is-the-fediverse

Een How to: Mastodon & Fediverse voor publieke organisaties (2022) op Public Spaces:
https://publicspaces.net/2022/11/03/een-how-to-mastodon-en-fediverse-voor-publieke-organisaties/

BBC is testing being on Mastodon, says Fediverse is a better fit for public purposes than Twitter or Threads 
 (2023) van Natasha Lomas op Techcrunch: 
https://techcrunch.com/2023/08/01/bbc-mastodon-test/

What does the future of decentralized social media mean for marketers (2023) van Jamia Kenan op Sprout Social: 
https://sproutsocial.com/insights/decentralized-social-media/

How (and why) a tech company shifted their social strategy from product- to community-focused (2023) door Emily Schultz op Sprout Social:
https://sproutsocial.com/insights/community-first-social-strategy/

Hoe?

Stap 1 
Leg de studenten het waarom uit van deze oefening.

Stap 2 
Laat de studenten eerst een video zien over de Fediverse en geef ze als kijkoefening mee om in eigen woorden een definitie van de Fediverse op te schrijven en te noteren wat de kenmerken van dit nieuwe universum zijn. 

Video over de Fediverse:
https://framatube.org/w/9dRFC6Ya11NCVeYKn8ZhiD?start=0s

Vraag aan de studenten welke definitie en kenmerken zij hebben opgeschreven.

Hieronder info over de definitie en kernmerken. 

Fediverse: samenstelling van federatie + universum. Dit is een universum van gelijkwaardige platformen die in het bezit zijn van en gerund worden door de community zelf (in tegenstelling tot de Big Tech-platformen die in handen zijn van een kleine machtige groep bedrijven). 

Kenmerken Fediverse: 
– Privacyvriendelijk
– Gedecentraliseerd (de macht ligt niet bij een partij, iedere community host zelf een kanaal op een eigen server).
– Eigen regels per community: iedere community kan eigen regels opstellen. 
– Interoperabel (je kunt vanaf het ene kanaal met het andere communiceren. Dat kan bij de traditionele kanalen niet. Je kunt bijvoorbeeld niet vanaf WhatsApp met iemand van Signal appen). 

We hebben het dus over socialmediakanalen die open source zijn, onze privacy beter beschermen, minder verslavend werken en meer in het belang van de gebruiker en de community opereren. 

Stap 3
Geef de studenten de opdracht om groepjes van ongeveer 5 personen te vormen.  Geef ieder groepje een groot vel papier en stiften. 

De groepjes mogen zelf een organisatie kiezen voor deze opdracht. Het is wel het leukst om voor een opdrachtgever te kiezen die veel met social media doet en die naast een commercieel ook een ideëel doel heeft. Denk bijvoorbeeld aan Tony Chocoloneley, Dopper of Toms. 

– De eerste opdracht is om het overkoepelende doel van de organisatie te noteren. Dit kun je als het goed is afleiden van de website of social media van de organisatie. Laat de studenten dit op hun blad noteren. 
– Vervolgens is het de bedoeling om de huidige socialmediakanalen van de organisatie in kaart te brengen. Geef de studenten de opdracht dit op hun blad te noteren. 
– Vraag de studenten nu om voor ieder kanaal dat zij hebben genoteerd een alternatief te zoeken in de Fediverse.

Voor iedere socialmediakanaal bestaat minstens een alternatief. Noem als docent een aantal voorbeelden, zoals:  

  • Twitter – Mastodon
  • TikTok – Triller
  • Instagram – Ello 
  • WhatsApp – Signal
  • Facebook – Diaspora
  • YouTube – PeerTube

En laat deze afbeelding van de Fediverse tijdens de oefening op het scherm zien om de studenten op weg te helpen:
Bron: https://axbom.com/fediverse/

Vraag de studenten nu om 1 kanaal te kiezen die het best past bij de doelen en de content van de opdrachtgever. Het mooie van de Fediverse is namelijk dat je niet op alle platformen actief hoeft te zijn, maar dat je een platform kunt kiezen waarop je het beste tot je recht komt. Alle kanalen van de Fediverse zijn met elkaar verbonden, dus als jij op jouw platform een video plaatst kan die worden gedeeld met iemand van een heel ander platform.

Stap 4
Alleen met een alternatief ben je er natuurlijk nog niet, want je hebt ook doelen beoogd met je social media en die kun je wellicht niet een op een op een nieuw platform projecteren. De werking van de platformen in de Fediverse is immers heel anders. Deze functioneren namelijk niet op basis van onze data en een algoritme dat ons precies voorschotelt wat bij onze interesses past. Ook ontbreken de bekende advertentiemogelijkheden waarmee je zelf gekozen doelgroepen kunt targetten. Je zult je strategie dus moeten aanpassen. 

De bekende marketingsites zeggen hierover dat merken een zogenaamde community first strategy zullen moeten omarmen en zich veel meer moeten gaan richten op organisch bereik. 

Een community first strategy:
– je richt je op de interactie met je volgers en luistert meer dan dat je zendt. De focus ligt dus meer op de behoeften van je community dan op je product. 
– het is daarom belangrijk dat je community bestaat uit volgers die echt geïnteresseerd zijn in de ‘wereld’ rondom je product. In het geval van Tony, Dopper of Toms zijn dat bijvoorbeeld mensen die niet alleen mooie en lekkere producten willen kopen, maar het ook belangrijk vinden dat het product eerlijk en duurzaam gemaakt is.
– in het verlengde van vorig punt is het daarom essentieel dat je het verhaal achter je product vertelt. Storytelling wordt belangrijker dan ooit tevoren. Vertel je verhaal, maar laat je community er ook op reageren en aan bijdragen. Geef de volgers ook ruimte voor het vertellen van hun eigen verhaal. 
– het doel van deze strategie is dat je volgers ambassadeurs worden van je organisatie. Dit is alleen mogelijk wanneer je van waarde voor hen bent. Deze waarde kan verschillende vormen aannemen, denk aan kwalitatieve content over de wereld rondom je organisatie, voordelen en inspraak geven aan je volgers of zorgen voor een netwerk waar je community ook van profiteert. 
influencer-content is ook belangrijk voor deze strategie, mits je een influencer aan je bindt die echt past bij de waarden van je organisatie. Het moet geen marketingstunt zijn. Wanneer de influencer content voor je maakt die past bij jouw verhaal, dan geef je de community de perfecte reden om betrokken te blijven op het platform van jouw keuze. 

Geef de studenten de opdracht om op basis van bovenstaande punten een zo creatief mogelijk plan op papier te voor hun community first strategy in de Fediverse. 

Stap 5
Wanneer de studenten hun strategie op papier hebben vraag je de groepjes een voor een deze in een paar minuten te presenteren. Wat gaan zij anders doen in de Fediverse dan zij nu doen op social media? En waarom gaat dit volgens hen werken? Vraag ook of zij, wanneer ze echt voor de organisatie zouden werken, een radicale overstap zouden maken naar de Fediverse of een geleidelijke, waarbij de organisatie deels op de traditionele en deels op de nieuwe platformen actief i

Scroll to Top