Icoon Gebruiker Centraal

A day well spent

Map de ideale dag en belangrijke waarden van de gebruiker.

Waarom?

Tristan Harris werkte jarenlang bij Google, totdat hij op een dag besloot het bedrijf vaarwel te zeggen omdat hij niet meer achter de manier stond waarop het gebruikers verslaafd hield aan Gmail (The Verge, 2018). Hij vond dat Google en andere Big Tech-bedrijven niet in het belang van de gebruiker handelden en daarom begon hij een organisatie die dat tot juist kerndoel maakte: Time Well Spent (heet nu Centre for Humane Technology). 

Maar wat betekent dat dan precies, time well spent? Wanneer heb je als gebruiker van technologie het gevoel dat je je tijd goed besteedt? Dat je niet urenlang blijft scrollen door je TikTok-feed totdat je je moe en verveeld voelt, maar dat je technologie echt inzet voor zaken die jij belangrijk vindt in het leven? Voor iedereen zullen deze zaken net iets anders zijn, maar er zijn vast gemeenschappelijke punten te vinden in wat mensen belangrijk vinden, zoals gezondheid, sociale contacten, ontwikkeling en genoeg tijd voor fun en ontspanning. 

In deze werkvorm brengen we de ideale dag van de gebruiker van platformen in kaart en visualiseren deze in een user journey map, waarin technologie slechts in dienst staat van het welzijn van de gebruiker. De studenten zijn allemaal zowel gebruiker als toekomstig professional en dat maakt van hen de ideale doelgroep om deze opdracht uit te voeren.

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethische creativiteit
Thema: mens centraal
Leerdoel: het ontwerpen van een alternatieve user journey voor de ideale dag waarbij platformen in dienst staan van het welzijn van de gebruiker

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 2 en 30 studenten
Lokaal: standaard lokaal
Tijd: tussen de 50 en 75 minuten
(10 – 15 minuten per stap)

Voorbereiden en meenemen
A3-vellen papier
Stiften
Plakband

Meer weten over dit onderwerp
Boek
Iedereen verslaafd? Een analyse van ons digitale gedrag
(2022) van Doortje Smithhuijsen.
Verkrijgbaar via Uitgeverij De Bezige Bij: https://www.debezigebij.nl/boek/iedereen-verslaafd/

Site
Centre for Humane Technology:
https://www.humanetech.com/

Gids
Customer Journey Mapping van Atlassian:
https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/customer-journey-mapping#:~:text=Journey%20mapping%20helps%20you%20visualize,they%20feel%20along%20the%20way.

Documentaire
The Social Dilemma (2020) op Netflix:
https://www.netflix.com/nl/title/81254224

Hoe?

Stap 1
Leg de studenten het waarom uit van deze oefening. 

Stap 2 
Vraag de studenten om tweetallen te vormen om elkaar te interviewen. Het is de bedoeling dat zij eerst met elkaar bespreken hoe hun ideale dag eruit ziet. Laat de studenten een paar minuten de tijd nemen om hier met elkaar over te praten.

Vervolgens kunnen zij elkaar vragen stellen over de plek die platformen op een dag innemen:
– Hoeveel tijd breng je per dag door op platformen? (Kijk eventueel naar schermtijd op je telefoon).
– Hoeveel tijd daarvan vind je echt nuttig?
– Op welke platformen blijf je langer dan je zou willen? Waarom vind je dat vervelend?
– Hoe helpen platformen jou nu om je doelen te bereiken? 
– Hoe zouden zij dit kunnen doen?
– Wat vind je echt belangrijk in het leven? 
– Wanneer heb je een tevreden gevoel aan het einde van de dag?
– Wat doe je nu te weinig door een gebrek aan tijd?
– Etc. 

Het doel van deze oefening is om erachter te komen in hoeverre de platformen die je gebruikt in dienst staan van wat jij belangrijk vindt, van wat jouw doelen en wensen zijn. En in hoeverre platformen tijd van je afnemen die je misschien graag aan iets anders zou besteden. 

Stap 3
Nu wordt het tijd om te kijken naar de verschillen en overeenkomsten uit de interviews. Zijn er zaken die beide studenten uit het duo belangrijk vinden? Dan komen deze straks terug in hun journey map.

Zoals we allemaal weten verwerken platformen allerlei verslavende trucjes in hun apps om ons zo lang mogelijk vast te houden. Je moet dus wel van goeden huize komen om die te kunnen weerstaan. Misschien zijn er wel hacks nodig om hierbij te helpen. Denk bijvoorbeeld aan Unpluq, de sleutel die ervoor zorgt dat je niet te lang op je apps kúnt blijven: https://www.unpluq.com/. Vraag de studenten ook naar dit soort hacks te kijken en die eventueel op te nemen in hun journey. Ze mogen natuurlijk ook zelf een hack bedenken!

Stap 4 
Laat studenten zien wat een journey map is. Deze kan verschillende vormen aannemen. Kijk ter inspiratie naar dit moodboard van Behance:
https://www.behance.net/collection/207979943/Journey-Maps

Deel nu grote vellen papier en stiften uit en geef de studenten de opdracht om op basis van hun interviews een journey map te tekenen van hun ideale dag. Het is de bedoeling dat ze hierin verbeelden hoe platformen in die dag passen. Hoe zorgen zij ervoor dat platformen zo veel mogelijk in dienst staan van wat zij belangrijk vinden? 

Wanneer een duo klaar is mag deze de journey map aan de muur van het lokaal hangen. 

Stap 5 
In dit laatste deel van de opdracht maken we een rondje langs de wanden van het lokaal en bespreken we de verschillende journey maps. Vraag de studenten of ze punten kunnen noemen die bij meerdere maps terugkomen. Wat zijn de conclusies die we kunnen trekken uit deze oefening? En wat gaan de studenten hierna doen met de kennis, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van nieuwe digitale producten? Wat voor digitale producten passen bij deze ideale Day well spent?

Scroll to Top