Design-eed

Breng jouw design in kaart en leg een eed van verantwoordelijkheid af. 

Waarom?

Het doel van deze werkvorm is om de studenten na te laten denken over wat je wel en niet doet als maker of ontwerper. Een arts legt de eed van Hippocrates af, waarin deze onder meer zweert nooit iemand moedwillig kwaad te doen en een advocaat legt een eed af waarin deze stelt geen zaken aan te nemen die onrechtvaardig zijn. 

Professionals in de creatieve industrie filosoferen al tijden over een eed voor (digital) designers. Een eed waarin staat dat je als professional naar eer en geweten producten zult ontwerpen die ten goede komen van het welzijn van de gebruiker en de samenleving. Geen overbodige luxe als je kijkt naar alle misstanden rondom digitale producten (datamisbruik, manipulatieve trucjes, algoritmes die de verspreiding van fake nieuws bevorderen etc.).

In deze werkvorm gaan de studenten daarom aan de slag met het bedenken van een eed voor henzelf en vakgenoten. We doen dit alles uiteraard op een leuke en creatieve manier waarbij genoeg ruimte is voor eigen invulling en vormgeving van de eed. 

We gaan ook in gesprek over de  verantwoordelijkheid over dat deel van het creatieproces dat je uitbesteedt. Wanneer je een nieuw creatief concept bedenkt zul je bij de uitvoer verschillende onderdelen uitbesteden, zoals het bouwen van het digitale product. Maar wie is vervolgens verantwoordelijk voor dat deel? Moet dit ook binnen de eed vallen of niet?

Wat?

Competentie: ethische creativiteit
Thema: verantwoordelijke professional
Leerdoel: jouw eigen visie op de verantwoordelijkheid als maker/ontwerper vormen en die omzetten in een creatieve eed die kan worden afgelegd door vakgenoten + stelling nemen over de vraag tot waar de verantwoordelijkheid van de designer reikt

Wie, waar, hoe lang:
Aantal studenten: tussen de 5 en 30 studenten
Lokaal: standaard lokaal
Tijd: +/- 50 minuten

Voorbereiden en meenemen:
– A3-vellen papier – Stiften

Materialen:
– Sheets (max. 10 slides)

Meer weten over dit onderwerp:
– Bron 1
– Bron 2
– Bron 3
– Bron 4
– Bron 5

Hoe?

Stap 1 (+/- 5 min)
Leg de studenten het waarom uit van deze oefening. 

Stap 2 (+/- 5 min)
Geef de studenten de opdracht om groepjes van ongeveer 5 personen te vormen. Ondertussen deel je grote vellen papier en stiften uit. 

Stap 3 (+/- 10 min)
Vraag de studenten allereerst om met elkaar te brainstormen over wat er allemaal in een designeed voor vakgenoten zou moeten staan. Laat ze zoveel mogelijk dingen noteren en tekenen op het blad. Niets is fout. 

Stap 4 (+/- 10 min)
Nu mogen ze nadenken over de vorm van de eed. Hoe zou deze eruit moeten zien om vakgenoten te verleiden deze af te leggen? Hoe zou de eventuele ceremonie eruitzien?  

Stap 5 (+/- 10 min)
Vraag nu aan de studenten of zij het maakproces kort op papier willen zetten. Over welk deel hebben zij een volledig overzicht en over welk deel niet> En waar ligt dan de verantwoordelijkheid voor het deel dat je uitbesteedt? Dat is bij onze opleidingen het deel dat na het ontwerpproces zou komen, wanneer je het product echt zou laten maken. 

Zie hieronder het CO/CB-ontwerpproces van onze opleiding aan de HvA:

Bron: Handleiding onderzoek CO/CB.

Stap 6 (+/- 10 min)
In deze laatste stap is het de bedoeling dat de studenten hun eed aan elkaar presenteren. Wellicht dat zij in deze presentatie zelf ook de eed afleggen?

Scroll to Top