Inclusieve communicatie

Leer over diversiteit en inclusie in (online) communicatie. 

Waarom?

Inclusieve communicatie is het bereiken van een zo groot mogelijke representatie van je doelgroep. Je richt je dus wel op één specifieke doelgroep, alleen ga je hierbinnen op zoek naar de diversiteit. Je onderzoekt de verscheidenheid op het gebied van etnische achtergrond, leeftijd, huidskleur, gender, geaardheid, opleidingsniveau, woon- en leefomgeving, fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen etc. Vervolgens onderzoek je wat deze diverse groep met elkaar verbindt, om zo een communicatiestrategie te ontwikkelen waarbij je iedereen betrekt.

In deze werkvorm baseren we ons op het boek Inclusieve communicatie (2021) van inclusieve communicatiestrateeg Hanan Challouki. In haar boek neemt ze de lezer bij de hand bij het ontwikkelen van een inclusieve communicatiestrategie van een nieuw fictief babykledingmerk in Antwerpen. Eerst onderzoekt zij de doelgroep ‘ouders’ en komt tot de conclusie dat dit in Antwerpen een superdiverse groep is. Een standaard campagne gericht op een jong wit heteroseksueel ouderpaar, zal dus niet voldoen. Ze komt erachter dat er wel iets is wat iedereen binnen deze groep met elkaar gemeen heeft: een gebrek aan slaap. En ze besluit haar communicatiestrategie hierop te baseren, om er vervolgens beeld bij te zoeken dat recht doet aan diversiteit van de doelgroep. 

In deze werkvorm gaan de studenten ook een inclusieve communicatiestrategie opstellen. Zij doen dit aan de hand van het stappenplan van Challouki voor een doelgroep die zij goed (denken te) kennen: studenten in Amsterdam. Het doel is dat zij erachter komen hoe divers hun eigen doelgroep is en wat een verrijking het is om deze met een inclusieve campagne te bereiken. 

Wat?

Didactiek
Competentie: 
ethisch handelen

Thema: diversiteit & inclusie
Leerdoel: leren hoe je inclusief communiceert door de diversiteit van je doelgroep te leren kennen en erachter komen dat inclusieve communicatie een verrijking is voor je marketingstrategie

Wie, waar, hoe lang
Aantal studenten: tussen de 5 en 30 studenten
Lokaal: standaard lokaal 
Tijd: 50 – 75 minuten
(10 – 15 minuten per stap)

Voorbereiden en meenemen
– A3-vellen papier
– Stiften

Meer weten over dit onderwerp
Boek
Inclusieve Communicatie
(2021)van Hanan Challouki. Verkrijgbaar via Uitgeverij Boom:

https://www.boom.nl/coaching/100-11091_Inclusieve-communicatie

Artikelen
8 tips van Hanan Challouki over inclusieve communicatie (2021) van Stefan Ceunen op Flanders DC:

https://www.flandersdc.be/nl/magazine/hanan-challouki-inclusieve-communicatie


Inclusief communiceren? Deze 3 waarden mogen niet ontbreken
(2021) van Kim Pot op Frankwatching:
https://www.frankwatching.com/archive/2021/05/30/inclusieve-communicatie/

Inclusieve communicatie: een brug naar verbinding in een superdiverse wereld (2023) van Marlies van Exter op Marketingfacts:
https://www.marketingfacts.nl/berichten/inclusieve-communicatie-een-brug-naar-verbinding-in-een-superdiverse-wereld/

Gids
De inclusieve stijlgids
 (2023) van WOMEN INC:
https://www.womeninc.nl/wp-content/uploads/2023/08/WI-Stijlgids-2023.pdf

Hoe?

Stap 1 
Leg de studenten het waarom uit van deze oefening.

Stap 2 
Vraag de studenten om groepjes te vormen van ongeveer 5 personen en deel grote vellen papier en stiften uit. Vertel vervolgens dat zij de opdracht krijgen om een inclusieve communicatiestrategie op te stellen voor HvA-introductiefestival Kersvers. Het is de bedoeling dat deze strategie aan het einde van deze werkvorm gepresenteerd wordt in de vorm van minstens een communicatie-uiting, bijvoorbeeld een flyer of een socialmediapost. 

Vraag de studenten nu eerst onderzoek te doen naar de doelgroep nieuwe studenten. Geef de opdracht om een zo divers mogelijke mindmap van de doelgroep te maken op een vel. Geef ze als tip om te beginnen met het onderzoeken van de huidige studentenpopulatie. Op deze site vind je informatie over woonsituatie, leeftijd, inkomen van studenten in  Nederland: https://studentenhuisvesting.incijfers.nl/mosaic/lms/1–huidige-studentenpopulatie-en-woonsituatie 

Vraag de studenten ook research te doen naar andere variaties binnen de doelgroep. Als zij geen harde data kunnen vinden, laat ze dan ook kijken op de social media van de HvA of andere studentensites in Amsterdam.

Stap 3 
Nu de studenten een mindmap hebben gemaakt die de diversiteit van de doelgroep weergeeft wordt het tijd om op zoek te gaan naar de gemene deler. Wat verbindt iedereen binnen de groep met elkaar? In ieder geval dat ze allemaal beginnen met een nieuwe studie. Maar wat betekent dat? Welke gevoelens komen daarbij kijken? Denk aan spanning voor het onbekende, nog niet veel mensen kennen etc. Laat de studenten brainstormen over dit onderwerp om tot een creatieve insteek te komen over wat iedereen met elkaar verbindt.

Stap 4 

Nu wordt het tijd om de communicatie-uiting(en) uit te werken. Geef de studenten de opdracht om ten minste een uiting te creëren in woord en beeld. Geef ze de tip om voor inclusief taalgebruik de inclusieve taalgids van WOMAN INC. te raadplegen:
https://www.womeninc.nl/wp-content/uploads/2023/08/WI-Stijlgids-2023.pdf

Voor het beeld mogen ze gebruikmaken van de vele online stockphotosites. Vraag een of meerdere beelden te kiezen die een zo goed mogelijke afspiegeling van de doelgroep laten zien. 

Stap 5 
In dit laatste deel mogen de studenten de communicatiestrategieën aan elkaar presenteren aan de hand van de uiting(en) die zij hebben gemaakt. Geef ieder groepje ongeveer 1 minuut de tijd om hun strategie te pitchen. Laat de andere studenten reageren op de volgende punten:
– Is de de uiting in hun ogen inclusief?
– Wordt het duidelijk wat iedereen binnen deze groep met elkaar gemeen heeft?
– Dragen de tekst en het beeld dezelfde boodschap uit?
– Voelen zij zich, als studenten, zelf aangesproken door de uiting?
– Waar liggen kansen om de strategie nog beter en inclusiever te maken?
Geef zelf ook feedback en vraag aan de studenten wat zij van de opdracht meenemen in hun studie en werk.

Geef tot slot aan dat als je een echt inclusieve strategie wilt ontwikkelen je met verschillende mensen uit je doelgroep in gesprek moet gaan om erachter te komen wat er bij hen speelt en wat hun problemen, wensen en behoeften zijn. 

Scroll to Top