Tech&

Ethiek


Waarom is het belangrijk om toegepast onderwijs te ontwikkelen over ethiek en technologie? 

In ons onderwijs bij Creative Business en Communicatie zijn studenten continu bezig met het ontwerpen van nieuwe producten. Dit gaat veelal om digitale producten, zoals platformen, websites en apps. Daarnaast leren studenten professioneel communiceren met de communicatiemogelijkheden van nu, via websites, online campagnes en social media. Al deze nieuwe media zijn ontzettend interessant en vernieuwend, maar brengen hun eigen ethische dilemma’s met zich mee. Denk maar aan al het nieuws over datamisbruik door Big Tech, jongeren die lijden aan smartphone-verslaving en de steeds moeilijker van echt te onderscheiden vormen van fake news en content (zoals deepfakes). Maar ook de ‘kleinere’ minder ingrijpende gevolgen van technologie zijn opvallend, denk aan de manier waarop we ons professioneel uiten en wat we creëren, dit wordt voor een groot deel bepaald door de mogelijkheden die de platformen ons geven.
Het is belangrijk dat je als docent of student leert om met deze vraagstukken om te gaan, zeker nu we als mens steeds meer verweven raken met technologie. 

Dat technologie en mens niet los van elkaar staan wordt goed uitgelegd door Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie en ethiek van wetenschap en technologie in een veranderende wereld. Zijn werk, in het bijzonder de Mediation Theory, is een grote inspiratiebron geweest bij het ontwikkelen van de Ethiektoolkit. Voor iedereen die op zoek is naar een goede en toegankelijke theoretische basis voor onderwijs over technologie en ethiek is het zeer de moeite waard om je in hierin te verdiepen. Bekijk om te beginnen deze video hieronder:

Een andere inspiratiebron is het werk van Astrid Poot en haar originele kijk op hoe je studenten kunt leren over ethiek. Geen hoogdravende theorieën, maar praktische tips, zoals je steeds afvragen of je iets wel moet willen of moet doen. Zij stimuleert studenten om de opdrachten die zij krijgen te bevragen en tegendraads te zijn. Een concreet voorbeeld dat zij gaf in onze workshop gaat over het trolleyprobleem dat vaak gebruik wordt bij ethische vragen over technologie (programmeer je de zelfrijdende auto zo dat deze een oud vrouwtje of een kind aanrijdt?). Dit probleem is op zichzelf ontzettend problematisch, stelt Astrid. Waarom denken we überhaupt over deze vraag na? In wat voor wereld leven wij dat we dat een acceptabel dilemma vinden? Als dat de keuze is die we moeten maken, kunnen we de technologie zelf (in dit geval de zelfrijdende auto) beter afwijzen of er in ieder geval onze vraagtekens bij zetten. Haar site https://goedmaken.org/ gaat helemaal over ethiek en design en je vindt hier interessant onderzoek en bruikbare tools.

Ook zijn haar boekjes DIY Ethiekhandboek en Anger as a force for good aanraders als je op een leuke en toegankelijke manier meer wilt leren over toegepaste ethiek, Hannah Arendt, burgerlijke ongehoorzaamheid en de kracht van woede.

Scroll to Top