Toolkit

Manifest


8 thema’s 
zijn uit al het onderzoek over ethiek en digitale platformen naar voren gekomen als leidend. We hebben studenten en docenten gevraagd wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, we hebben het werkveld betrokken en we hebben alles gelezen, gekeken en bestudeerd wat er maar te vinden was (en dat was veel!) over digitalisering en ethiek. 

Hier zijn 8 thema’s uit naar voren gekomen die centraal staan in de Ethiektoolkit. Dit zijn thema’s die nu belangrijk zijn en die in onze visie terug moeten komen in het onderwijs over technologie en ethiek van Creative Business en Communicatie. Alle drie de ethische competenties (ethische sensitiviteit, ethisch handelen en ethische creativiteit) kennen 8 werkvormen, zodat alle thema’s op ieder niveau terugkomen.

Verantwoordelijke professional
Icoon Gebruiker Centraal

Mens
centraal

Icoon waardensysteem

Waardensystemen

Diversiteit & Inclusie

Het begint allemaal bij jouw rol als professional. Jij kunt echt verschil maken en hoeft je niet neer te leggen bij ‘hoe het nu eenmaal is’.

Als maker of communicatieprofessional kun je je onderscheiden door het anders te doen. Door niet klakkeloos te kiezen voor verslavende trucjes, mateloze dataverzameling of invasieve personalisatie. Er zijn zoveel alternatieven!

Het welzijn van de mensen voor wie je creëert zou centraal moeten staan. Zie je doelgroep niet als ‘gebruikers’, maar als medemensen met hun eigen doelen, wensen en idealen.

Richt je niet op de zwaktes van mensen door ze te verleiden van alles te doen wat niet in hun belang is. Ga in gesprek met de doelgroep en kom erachter wat deze zelf belangrijk vindt en richt je daarop. 

We kennen in de wereld verschillende waardensystemen. We onderscheiden het publieke, private en staatssysteem (Public Stack-denkkader).

Als je platformen meer in dienst wilt stellen van het welzijn van de mens, dan past het publieke systeem, waarbij publieke waarden centraal staan, hier veruit het beste bij. We sluiten ons daarom aan bij het gedachtegoed van de Commons.

Het is belangrijk om je te realiseren dat alle vooroordelen die in de maatschappij leven terug kunnen komen in technologie. Technologie is immers door mensen gemaakt. Dit kan een bedreiging vormen voor onze diverse samenleving.

Het is daarom heel belangrijk je hiervan bewust te zijn en je daarnaast de fijne kneepjes van inclusieve communicatie en inclusief design eigen te maken. 

Icoon Duurzaamheid

Duurzaamheid

Beïnvloeding

Icoon Technologie

Technologie

Icoon Toekomst

Toekomst

Alles wat we doen of maken heeft impact op de wereld. Het is noodzakelijk om je hiervan bewust te zijn omdat je zo je negatieve impact kunt verkleinen en je positieve impact kunt proberen te vergroten.

Met impact bedoelen we zowel ecologische als maatschappelijke impact. Als je zo bewust mogelijk wilt handelen houd je rekening met beide aspecten. 

We worden de hele dag door verleid om van alles te lezen, liken, kopen en om zo lang mogelijk online te blijven. Deze beïnvloeding kan voelen als pure manipulatie. 

Maar is het ook manipulatie wanneer je wordt verleid om iets te doen wat goed voor je is, zoals een taal leren of sporten? Of spreken we dan van het vriendelijkere nudging? Als professional is het goed om hier een eigen visie op te ontwikkelen. 

 

Als je met platformen werkt of nieuwe platformen ontwerpt kun je niet om technologie heen. En met technologie bedoelen we niet alleen de werking van het platform zelf en de manier waarop het algoritme bepaalt welke content we voorgeschoteld krijgen.

Het gaat ook om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI en de keuzes die wij maken om deze al dan niet te gebruiken.

Onze studenten zijn de professionals van de toekomst. 
Om een onderbouwde voorspelling over de toekomst te kunnen doen, kijken we allereerst naar het verleden en het heden. 

Daarnaast is het essentieel om je als professional te realiseren dat je de toekomst zelf mede vorm kunt geven. Hiervoor kun je verschillende technieken inzetten en is het belangrijk op de hoogte te zijn van de wetgeving. 

Scroll to Top